ปริศนาฟ้าแลบ

ปริศนาฟ้าแลบ

165,690 10,000,000 - 50,000,000
ปริศนาฟ้าแลบ v2.2.3 Mod Apk [Unlock Character & Unlimited Resource] - Game Apk Download

ปริศนาฟ้าแลบ ปริศนา ฟ้าแลบ ปริศนา ฟ้าแล๊บ ปัญญา ปัญญา นิรันดร์กุล , ปริศนาฟ้าแลบ ,
ปริศนาฟ้าแลบ
From the most famous quiz show into your mobile phone!
Workpoint Creative TV proudly presented...

ปริศนาฟ้าแลบ ( Lightning Quiz ) On Mobile

Will you able to answer it? Will you able to reach the highest score?
ปริศนาฟ้าแลบ
More than thousands of extremely trivial questions are waiting for answers!

Ready Set...Go!

Whats New
- Added more questions.
- Added quit function.
- Bug fixed and function improved.
We`ve just hit 1,000,000 download and became the one of the most popular application in Thailand! Thanks for supporting us and playing the game.
We will work hard for adding more question in the future!
Ready... Set... Go!