พิกัดนา

พิกัดนา

2,311 100,000 - 500,000
พิกัดนา v1.7 Apk [full] - Application Apk Download

โปรดดูวีดีโอการใช้งานนะครับ

https://www.youtube.com/watch?v=BunOQsgrZNA


ในแต่ละปี เกษตรกรจะต้องเขียนแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนที่ขึ้นไว้แล้ว (แบบ ทบก.)

เพื่อใช้บอกกับหน่วยงานรัฐว่าในปีนี้ได้ทำการเกษตร ในเอกสารสิทธิ์ฉบับใดบ้าง

เช่น การลงทะเบียนทำนา เมื่อเกิดอุทกภัย(น้ำท่วม) ภัยแล้ง หน่วยงานรัฐจะได้มีข้อมูลว่าจะต้องช่วยเหลือ บรรเทาหรือไม่

ซึ่งในเอกสาร ทบก. จำเป็นจะต้อง กรอกพิกัดตำแหน่งที่ตั้งของเอกสารสิทธิ์ หรือโฉนดฉบับนั้น เกษตรกรบางท่านไม่ได้จดข้อมูลเดิมเก็บไว้ จึงจำเป็นต้องใช้งานโปรแกรม `พิกัดนา` เพื่อดูค่าพิกัดภูมิศาสตร์


พิกัดภูมิศาสตร์ ที่ต้องกรอกประกอบไปด้วย

1. ) โซน ประเทศไทยจะมีสองโซนคือ 47 หรือ 48 แล้วแต่พื้นที่ของแต่ละจังหวัด

2. ) ค่า X (ค่าเอ็ก) หมายถึง ค่าของทิศตะวันออก

3. ) ค่า Y (ค่าวาย) หมายถึง ค่าของทิศเหนือ


การใช้งานโปรแกรม

1. ) ต้องไปยืนใกล้ตำแหน่งที่ต้องการหาค่าพิกัด เช่น กลางนา กลางสวน หัวไร่ปลายนา ในสวยยาง ริมบ่อปลา

2. ) เปิดใช้งานอินเทอร์เนต และ เปิดใช้งานตำแหน่งหรือเรียกว่าเปิดจีพีเอส (ศึกษาจากวีดีโอแนะนำวิธีใช้งาน)

3. ) ยืนนิ่ง ๆ รอสักสามวินาที แล้วค่อยเปิดโปรแกรม อ่านค่าพิกัด


หมายเหตุ การยืนในบริเวณอาคาร อาจจะทำให้มีความคลาดเคลื่อนได้***** หวังว่าโปรแกรมนี้จะมีประโยชน์กับเกษตรกรทุกท่าน หากมีความผิดพลาดประการใดขอความกรุณาช่วยแจ้งเพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป*****แปลงพิกัด xy
--UTM--Based on the WGS84 Datum--

Whats New
แก้ไขคำผิด
-----------------------------
* ปรับปรุงให้ใช้งานได้ใน AIS LAVA 360 จอเล็ก
* ใครโอเคแล้วไม่ต้องอัพเดตก็ได้
---------------------------
* เพิ่มค่าละติจูด ลองติจูด สำหรับคนอยากใช้งาน
--------------------------------
* ปรับปรุงให้ทำงานได้กับ Android 6.0
* ปรับขนาดแผนที่ให้ใหญ่ขึ้น
* เพิ่มคู่มือการใชงาน
* ไม่ให้ใช้หน้าจอ small
Video Trailer
More From Devloper